जिल्हा परिषद, चंद्रपूर - पद भरती 2013

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 26-Sep-2013 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

परिचर (वर्ग ४), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) - लेखी परिक्षा प्रवेशपत्र

उमेदवारानी लेखी परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक व् महत्वाच्या सूचना, "भरती संदर्भातील माहिती" या शिर्षकाखाली पाहून घ्याव्यात.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हा परिषद चंद्रपूर, रिक्त पदे भरती बाबत जाहिरात 07-Sep-2013 View Details

2

परीक्षा शुल्क बँक चलन

07-Sep-2013


3

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व् प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा

07-Sep-2013

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 कनिष्ठ अभियंता जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
2 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
3 परिचर (वर्ग ४) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
4 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@zpchandrapur.applyjobz.com with details.